Zespół Szkół nr 2 
    z Oddziałami Integracyjnymi
                    w Brzegu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
       Publiczne Gimnazjum nr 4
     z Oddziałami Integracyjnymi

NIE TYLKO „Cecylia poznaje ważek zwyczaje”

Nie tylko „Cecylia poznaje ważek zwyczaje”

uczniowie Ósemki też

„Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia.”

Czytaj więcej: NIE TYLKO „Cecylia poznaje ważek zwyczaje”

BAL W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W dniu 8 lutego 14 uczniów naszej szkoły wzięło udział w zabawie karnawałowej, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu.  Szybkie przeboje – jeszcze szybsze tańce, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek oraz serdeczne przyjęcie sprawiły, że 4 godziny świetnej zabawy minęły bardzo szybko. W tym roku tytuł Królowej i Króla Balu 2017 zdobyli -  Nikola Wasylik (uczennica naszej szkoły) 
i Paweł Siwek (uczeń z ZSS). GRATULUJEMY !!!

Czytaj więcej: BAL W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

ODWIEDZINY FAR

W dniu 10.02.2017r. do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicieli Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR) z Nysy. Fundacja od 30 lat na terenie Polski zajmuje się kompleksową aktywizacją osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W klasach integracyjnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni ruchowo, w szczególności poruszające się na wózku zostały przeprowadzone ciekawe zajęcia praktyczne.  Zajęcia pozwoliły lepiej zrozumieć na jakie trudności napotykają osoby poruszające się na wózkach, jak zaproponować pomoc, co zrobić kiedy wózek przewróci się oraz do czego służą „wąsy” w wózkach. Każdy pełnosprawny zainteresowany uczeń  mógł samodzielnie spróbować poruszania się na wózku,  siedząc na wózku pokonać tor przeszkód, wykonać szybkie skręty oraz utrzymać balans podczas unoszenia przednich kółek.  Kilkugodzinne piątkowe spotkania zarówno w klasach jak i indywidulane pozwoliły uczniom i nauczycielom lepiej poznać ograniczenia, na które w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne ruchowo.

Czytaj więcej: ODWIEDZINY FAR