PSP nr 8 w Brzegu

Kolejny sukces Ósemki w Łambinowicach

„Nie traćmy pamięci” – pod takim hasłem przewodnim już od 26 lat rokrocznie odbywa się w Łambinowicach Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej. Przedsięwzięcie zainicjowane przez opolskiego poetę, historyka, krytyka literackiego, Edmunda Borzemskiego, a współorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu objęte jest honorowym patronatem Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, a także Kuratora Oświaty – Michała Sieka.

W tym roku Konkurs odbył się 13 kwietnia. Dla Polaków jest to data szczególna, ponieważ wiąże się z okrutną zbrodnią stalinowską. Dokładnie 75 lat temu Niemcy opublikowali informację o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Dlatego też ten dzień ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 60 uczniów z województwa opolskiego: 28 ze szkół podstawowych, 15 z gimnazjów i 17 ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Recytatorów oceniało jury, którego skład stanowili znani ludzie kultury i sztuki związani ze Śląskiem Opolskim -  literaci, aktorzy i filolodzy: Edmund Borzemski, Irmina Gierczak, Barbara Grzegorczyk, Cecylia Jacewska-Caban, Waldemar Kotas, Teresa Nietyksza, Iwona Ratajczak, Teodozja Świderska oraz Leszek Malec.

Wśród recytatorów nie mogło zabraknąć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu. Ósemkę reprezentowały trzy uczennice szkoły podstawowej i dwoje uczniów gimnazjum. Po raz kolejny uczniowie ze szkoły przy ul. Lompy podołali trudnemu zadaniu, promując w województwie  nie tylko naszą szkołę, ale również miasto oraz cały powiat brzeski. 

W kategorii szkół podstawowych Alicja Wiącek z klasy 6b, przygotowana przez polonistkę Anetę Strzechę – Ochocińską, zdobyła II miejsce w województwie, natomiast w kategorii gimnazjów Julia Karlikowska z klasy IIB, którą przygotowywała polonistka, bibliotekarz szkolny, Weronika Tworowska, uzyskała III lokatę. Na bardzo wysokim poziomie zaprezentowały się też uczennice: Wiktoria Majecka oraz Julia Machnik,  nad przygotowaniem których czuwała Teresa Medyńska – Aporowicz oraz Bartosz Lukas, z którym pracowała Weronika Tworowska.

Poziom tegorocznego konkursu oceniono jako wysoki. Jury zwróciło uwagę na dojrzałość recytatorów, którzy zmagali się z trudną przecież tematyką dotyczącą okresu szczególnie bolesnego dla naszego narodu. Czasy wojny i okupacji, odległe przecież czasowo, okazały się bliskie wrażliwości nastoletnich uczniów.

Warto zauważyć, że jury w rozmowach indywidualnych z opiekunem oraz uczniami naszej szkoły doceniło sposób pracy nad tekstem, interpretację, dojrzałość, zrozumienie przekazu poezji jenieckiej i obozowej oraz ogólne wrażenie, jakie wywarły recytatorskie popisy młodzieży z PSP nr 8. Niezwykle budujące okazały się słowa uznania i podziwu skierowane do grupy z Brzegu przez Cecylię Jacewską – Caban oraz Leszka Malca, aktorów Teatru im. Kochanowskiego, a także Iwony Ratajczak, polonistki z III LO w Opolu.

Ponadto, na co warto zwrócić uwagę, organizatorzy zapewnili uczestnikom konkursu zajęcia warsztatowe rozwijające  umiejętności aktorskie i recytatorskie oraz wycieczkę objazdową wzbogacającą wiedzę o miejscu pamięci, w którym odbył się konkurs. Ważnym jest bowiem, aby młodzież wyrastała w poszanowaniu historii i bohaterstwa tych, którym przyszło żyć w gorszych czasach. Wszak – jak twierdził Józef Piłsudski - Naród, który traci pamięć,  przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium.

Recytatorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Strzecha - Ochocińska