PSP nr 8 w Brzegu

Po raz II Karierowo i Finansowo w Ósemce!

10 maja 2018 roku w ramach realizacji 3-letniej innowacji pedagogicznej pt. „ Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od przedszkola do gimnazjum” odbył się II Dzień Kariery Zawodowej. Pani Dyrektor Lucyna Bończak oficjalnie rozpoczęła uroczystość i powitała ważnych dla całej społeczności szkolnej gości. Realizując moduł związany z finansami, wysłuchiwaliśmy przemówień zaproszonych osób, którzy wzbogacili cały program edukacyjny przygotowany na ten dzień.  Cała społeczność szkolna miała zaszczyt wysłuchać prelekcji Burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka na temat inwestycji i pojęć finansowych.

Burmistrz Brzegu Pan Jerzy Wrębiak poruszał tematy związane z realizacją wielu inwestycji na terenie naszego miasta. Podkreślał jak ważną rolę spełniają ludzie, którzy współpracują razem ze sobą w celu dokonywania wielu potrzebnych dla rozwoju miasta zmian. Przedstawiał, czym jest ekonomia i jak funkcjonuje ona w Państwie, w życiu rodzinnym każdego ucznia. Rozmawiał z uczniami na temat planowania budżetu oraz gospodarowania pieniędzmi na każdym etapie życia, począwszy od szkoły podstawowej. Burmistrz udzielił lekcji edukacyjnej na tematy finansowe dotyczące budżetu, oszczędzania i inwestowania i podkreślał jak ważną rolę dla społeczeństwa spełniają placówki szkolne i uczący się w nich młodzi ludzie.

Uczniowie klas IIB i IIIA gimnazjum mogły uczestniczyć w profesjonalnej debacie  z Zastępcę Burmistrza - Panem Tomaszem Witkowskim,  dotyczącej budżetu finansowego naszego miasta zagospodarowanego na rok 2018. Oprócz prezentacji Z-ca Burmistrza bardzo szczegółowo odpowiadał na szereg pytań gimnazjalistów o charakterze interdyscyplinarnym, ale odnoszącym się zarówno do naszego miasta jak i życia.  Główne tematy związane finansami, omawiane były przez Naczelnik Urzędu Skarbowego, Panią Małgorzatę Gwiazdę-Olszewską, a aktywnymi słuchaczami byli uczniowie z klasy  II A i 3 B gimnazjum. Na zajęcia warsztatowe związane z podróżowaniem po Polsce  i wyliczaniem budżetu, mogli liczyć uczniowie klasy 6b i 7b. Zajęcia zostały przeprowadzone przez bankowców: Panią Justynę Perzyńską oraz Pana Sebastiana Milewskiego z Banku Zachodniego. Poprzez atrakcyjne gry i zabawy prowadzone przez Właściciela Księgarni „Sowa” i przyjaciela szkoły -Pana Andrzeja Millera, uczniowie klasy 6a, mogli zdobyć wiedzę na tematy ekonomiczne.  Część dzieci w pracowni ceramiki artystycznej uczestniczyła w zajęciach praktycznych związanych z ceramiką ręcznie malowaną użytkową i ozdobną. prowadzoną przez Panią Beatę Woźniak,  która w Brzegu tworzy ,,ceramiczne cuda”. Na warsztatach z garncarstwa uczniowie mogli kształcić nie tylko swoje talenty plastyczne, ale również umiejętności związane ze sporządzaniem kosztorysu. Również klasy młodsze miały do zaplanowania plan wydatków związany z remontem mieszkania oraz z jego umeblowaniem. Przy pomocy zakupionych tabletów, uczniowie wyszukiwali potrzebne strony do odnalezienia produktów oraz do określenia ogólnego kosztorysu. Druga cześć programu obejmowała teleturniej o nazwie: ”Droga do miliona”, której prowadzącymi byli uczniowie klas trzecich gimnazjum : Julia Zacharewicz i Sebastian Nawrocki. W teleturnieju wiedzy ogólnej o finansach brali udział uczniowie klas szóstych, siódmych oraz drugich gimnazjum.  Pytania finałowe obejmowały ściśle wiedzę ekonomiczną, związaną z bankiem, finansami, budżetem. Uczniowie klas najstarszych sami prowadzili cały teleturniej, pomagali w organizacji Dnia Kariery, pełnili role fotografów oraz akustyków. Dla zwycięzców i uczestników teleturnieju zagwarantowane były nagrody rzeczowe, które otrzymała każda klasa. Dzień obfitował w wiele znakomitych osobistości oraz różnych działań związanych z finansami. Na ręce ważnych gości, zostały złożone podziękowania ze strony całej społeczności szkolnej.

Jednak musimy pamiętać, że „To nie pieniądze dają szczęście, ale to, co dzięki nim możesz zrobić ze swoim życiem” –  jak powiedział Lois P. Frankel oraz,  że „ Z  pieniędzmi jest jak ze szczęściem które się mnoży wtedy kiedy się je dzieli z innymi”.

Daria Maryszczak