PSP nr 8 w Brzegu

Wyniki ewaluacji zewnętrznej dla PSP

 

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - A

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - B

3. Respektowane są normy społeczne - B

Wyniki ewaluacji zewnętrznej dla PG

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - B

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - B

3. Respektowane są normy społeczne - B