PSP nr 8 w Brzegu

SZKOŁA ZAPEWNIA:

- mało liczne klasy,

- bagata bazę wyposazoną z EFS-u,

- realizację projektów edukacyjnych,

- pracownię multimedialną,

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- wysoką jakość nauczania,

- bezpieczeństwo,

- wysoki standart nauki,

- sukces każdemu uczniowi:

  •  szczególnie uzdolnionemu
  • o specjalnych potrzebach edukacyjnych