PSP nr 8 w Brzegu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  na I etap edukacyjny

SZKOŁA: PSP nr 8 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Brzegu

Rok szkolny 2016/2017

L.p

Numer programu w SZPN

Przedmiot nauczania

Tytuł programu

Autorzy/

Wydawnictwo

1.

1/EW/PSP/

2016/2017

Język angielski

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym

I etap edukacyjny

Klasy I-III

M. Bogucka

2.

2/EW/PSP/

2016/2017

Religia

Program „W drodze do Wieczernika”

Komisja Wychowania Katolickiego

3.

3/EW/PSP/

2016/2017

Klasa 1

Program nauczania

„Doświadczanie świata”

M. Kędra

4.

 

4/EW/PSP/

2016/2017

Klasa 2

 

Program nauczania

„Doświadczanie świata”

M. Kędra

5.

 

5/EW/PSP/

2016/2017

 

Klasa 3

Program nauczania

„Doświadczanie świata”

M. Kędra

Sporządziła: Anna Pączek

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

Klasy IV-VI PSP nr 8  w Zespole Szkół nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

rok szkolny 2016/2017

L.p.

Numer programu w SZPN

Przedmiot nauczania

Tytuł programu

Autorzy

 

 1.

 

6/IV-VI/PSP/

2016/2017

 

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

2.

7/IV-VI/PSP/

2016/2017

Matematyka

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyński

 3.

8/IV-VI/PSP/

2016/2017

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego klasy IV-VI SP

II etap edukacyjny

M. Bogucka

D. Łoś

4.

 

9/IV-VI/PSP/

2016/2017

Przyroda

„Na tropach przyrody”

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

B. Dziedzic

J. Golanko

5.

10/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Historia

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

T. Maćkowski

Wyd. M. ROŻAK

6.

11/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Sztuka

 

MUZYKA:

„Muzyczny Świat”

Program nauczania muzyki w klasach 4-6

II etap edukacyjny

PLASTYKA

Program „Lubię tworzyć”

T. Wójcik

A.Przybyszewska – Pietrasiak

 7.

12/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe

 Program nauczania dla klas 4-6

szkoły  podstawowej

+ innowacja „Programuję z klasą”

G. Hermanowska

W. Hermanowski

M. Habrych

8.

 

13/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Wychowanie- fizyczne

 

Program autorski

Agnieszka Engler

II etap edukacyjny

  1. Engler

9.

14/

IV-VI/PSP/

2016/2017

 

WDŻ

 

„Wędrując ku dorosłości”

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania

dla uczniów klas 5-6

Teresa Król

10.

15/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Religia

 

Program „Poznaję Boga

 i w niego wierzę”

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

11.

 

16/

IV-VI/PSP/

2016/2017

Zajęcia techniczne

 

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Sporządziła: Anna Pączek

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  na III etap edukacyjny

SZKOŁA: PG nr 4 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Brzegu

rok szkolny 2015/2016

Lp

Numer programu w SZPN

Przedmiot nauczania

Tytuł programu

Autorzy/

1.

17/I-III/PG/

2016/2017

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego dla klas I-III gimnazjum

E. Lewandowska,

 B. Maciszewska,

B. Czarnecka-Cicha

2.

18/I-III/PG/

2016/2017

   

Język  polski

„Słowa na czasie”

Program nauczania języka polskiego

 w kl. I-III gimnazjum

M. Chmiel

W. Herman

3.

19/I-III/PG/

2016/2017

Biologia

„Świat biologii” kl. I gimnazjum

„Puls życia’

Program nauczania biologii

 w kl. II-III gimnazjum

M. Kłyś, J. Stawarz

          A. Zdziennicka

4.

20/I-III/PG/

2016/2017

Geografia

„Planeta Nowa”

Program nauczania geografii

w kl. I-III gimnazjum

R. Malarz,

D. Szczypiński,

M. Szubert, E.M. Tuz

5.

21/I-III/PG/

2016/2017

 

 

Fizyka

„Spotkania z fizyką”

Autorski program nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum w kl. I-III

G. Francuz- Ornat,

T. Kulawik

N. Nowotny-Różańska

6.

22/I-III/PG/

2016/2017

Matematyka

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki w gimnazjum kl. I

„Matematyka 2001”

Program nauczania matematyki w kl. II-III gimnazjum

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

            A. Dubiecka

                  P. Piekarski

              W. Zawadowski

7.

23/I-III/PG/

2016/2017

Zajęcia techniczne

Program nauczania techniki w gimnazjum

W. Czyżewski

8.

24/I-III/PG/

2016/2017

 

Język niemiecki

 

Program nauczania

 j. niemieckiego dla

 kl. I-III gimnazjum

poziom III.O – dla początkujących

M. Wawrzyniak

9.

25/I-III/PG/

2016/2017

 

Historia

„Śladami przeszłości” Program nauczania ogól. historii w kl. I-III gimnazjum

T. Kowalewska

T. Maćkowski

10.

26/I-III/PG/

2016/2017

 

 

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum

w klasach I-III

T. Kulawik,

M. Litwin

11.

27/I-III/PG/

2016/2017

 

 

WOS

„Dziś i jutro”

Program nauczania WOS-u

 w kl. I-III gimnazjum

T. Kowalewska

12.

28/I-III/PG/

2016/2017

 

Plastyka

„Kraina sztuki”

Program nauczania plastyki w gimnazjum

E. Jezierska

13.

29/I-III/PG/

2016/2017

 

Muzyka

„Muzyczny Świat”

 Program nauczania muzyki w gimnazjum

D. Stępień

W. Sygut i In.

14.

30/I-III/PG/

2016/2017

 

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne w gimnazjum – moduł muzyczny

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

P. Pytlak

E. Skóra

15.

31/I-III/PG/

2016/2017

 

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla gimnazjum

M. Kołodziej

16.

 

32/I-III/PG/

2016/2017

 

 

WF

Program autorski Agnieszki Engler na trzecim etapie edukacyjnym

A.Engler

17.

33/I-III/PG/

2016/2017

 

 

Religia

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

Program nauczania religii w kl. I-III

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

18.

 

33/I-III/PG/

2016/2017

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości”

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum

T. Król

19.

 

34/I-III/PG/

2016/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum

J. Słoma

Sporządziła: Anna Pączek