PSP nr 8 w Brzegu

Harmonogram Dyżurów Gospodarza Szkoły

w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

w roku szkolnym 2016/2017

Klasa

Wychowawca

Termin

III B

Aleksandra  Rossa- Wiśniewska

1 września 2016 – 30 września 2016

III A

Małgorzata Habrych

03 października 2016 – 21 października 2016

II B

Katarzyna Wolak

24 października 2016 – 18 listopada 2016

II A

Barbara Pyrek

21 listopada 2016 – 22 grudnia 2016

I B

Kordian Zamojski

02 stycznia  2017 – 27 stycznia 2017

I A

Edyta Tyczko

30 stycznia 2017 – 10 marca 2017

6 b

Barbara Iwasieczko

13 marca 2017 – 07 kwietnia 2017

6 a

Izabela Jasiak

10 kwietnia 2017 – 05 maja 2017

5a

Żaneta Cieślak

08  maja 2017 – 02 czerwca 2017

5b

Kalina Łukaszów

05 czerwca 2017 – 23 czerwca 2017

1. Klasy pełnią dyżury zgodnie z Harmonogramem Dyżurów.

2. W czasie dyżurów uczniowie dbają o ład i porządek na terenie szkoły i wokół jej.

3. Gospodarz  szkoły pomaga w pełnieniu dyżurów nauczycielskich na korytarzu i boisku szkolnym.

4. Klasa – gospodarz szkoły organizuje imprezy, uroczystości szkolne zgodnie z harmonogramem i wpływa na rozwój samorządności uczniowskiej.

5. Klasa – gospodarz szkoły odpowiada za aktualizację gazetki szkolnej na tablicy głównej, w holu szkoły zgodnie z kalendarzem uroczystości, imprez, dni akcyjnych  czy świąt.

6. Gospodarz Szkoły współpracuje w czasie trwania dyżuru z Dyrekcją Szkoły, Samorządem Uczniowskim, jego opiekunem i całą społecznością szkolną.

Opracowały: Aneta Strzecha-Ochocińska, Agnieszka Suflita