PSP nr 8 w Brzegu

 

 

 

Wskazówki i porady logopedyczne

 

 

1. Dlaczego dziecko powinno uczęszczać na zajęcia logopedyczne?

  Stan mowy ma ogromny wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej, co nazywa się powodzeniem szkolnym.

Wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych. Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczna. Należy konsultować się

z nauczycielem i logopedą. Nie można liczyć na to, że dziecko „wyrośnie”. Wpływ zaburzeń mowy na trudności w nauce przejawia się w przedmiotach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się (dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają te same błędy w czytaniu i pisaniu, które wykazują w mowie spontanicznej).

 

 

2. Przyczyny i skutki wad wymowy

 

            Przyczyny wad wymowy:

 • naśladownictwo złego wzoru mowy,
 • nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych (krótkie wędzidełko, rozszczepy warg, podniebienia, języczka, zbyt duże lub małe napięcie mięśni języka, warg, wady zgryzu, itp.),
 • zaburzenia słuchu,
 • zaburzenia słuchu fonemowego,
 • jąkanie - zaburzenie koordynacji trzech układów: artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego. 
 •  Skutki wad wymowy:
 • błędy w pisowni (uczeń pisze tak, jak mówi),
 • zaburzenia natury emocjonalnej (wstydzi się swojej wymowy, nie jest aktywny na lekcjach, w grupach rówieśniczych).

 

 

3. Na czym polega korekcja wad wymowy

Korekcja wad wymowy polega na:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg),
 • ćwiczeniach oddechowych,
 • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy),
 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, parach wyrazów, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

 

Kochani Rodzice,

teraz prośba do Was - ćwiczcie z dziećmi w domu.

Pozytywne wyniki terapii logopedycznej uzależnione

są od kontynuacji ćwiczeń w domu!!!!!

 

Oto kilka wskazówek:

 

1. Jeżeli Wasze dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia w gabinecie logopedycznym. 

2. Bez Waszego zaangażowania każda terapia skazana będzie na porażkę.

3. Wystarczą chęci i piętnaści minut dziennie.

4. Czas ustawiania aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie korygowanie wad wymowy jest najszybsze. Później w terapię logopedyczną trzeba włożyć dużo wysiłku.

5. Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego późniejsze powodzenia w szkole i w dorosłym życiu.

6. Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.

7. Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie nie tylko wzmacnia terapię, ale też daje     dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.

8. Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.

9. Nie korygujcie wymowy dziecka przy innych osobach.

10. Ćwiczyć można wszędzie i przy każdej okazji, np.: w domu, samochodzie, na spacerze.

11. Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby lub złego samopoczucia.

 

 

 

     Kiedy możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces w terapii...

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski, nie tylko w mowie kontrolowanej (w czasie ćwiczeń), ale także spontanicznie (w każdej sytuacji) - wówczas następuje zakończenie terapii.