PSP nr 8 w Brzegu

 

Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

Jolanta Gawlik

 

Poniedziałek  

9.00 - 13.30

Wtorek

8.00 - 13.00

Środa

9.00 - 16.00

Czwartek

8.00 - 13.30

Piątek

8.00 - 12.00

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich" - Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980)


"Na czym polega praca pedagoga szkolnego?"
Każde działanie pedagoga szkolnego to praca z ludźmi. Praca, której większa część to rozmowy z młodymi ludźmi, z ich rodzicami i wychowawcami o bardzo ważnych sprawach.

Pedagog stara się rozpoznawać potrzeby każdego ze swoich rozmówców, jego pragnienia, lęki i nadzieje.

Jego rolą jest wspieranie wychowawców, nauczycieli i rodziców w wychowaniu i profilaktyce, innymi słowy – w kształtowaniu osobowości i zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom (wypadkom, przestępstwom, uzależnieniom).

Głównym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

W naszej szkole wyciągamy dłoń do każdego ucznia i proponujemy wsparcie.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Podstawowe problemy, jakimi zajmują się pedagog, to:

 • Pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych;
 • Pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce  (rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w celu ustalenia przyczyn problemów, w razie potrzeby kierowanie na badania psychologiczne, na zajęcia reedukacyjne i/lub wyrównawcze, porady co do sposobów uczenia się, pracy w domu itp.);
 • Porady dla rodziców, mających problemy rodzinne (rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach, gdzie można uzyskać fachową, często bezpłatną, pomoc itp.);
 • Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Pomoc w załatwianiu obiadów, finansowanych przez MOPS .Realizacja stypendium szkolnego, dla dzieci z ubogich rodzin. Aby uzyskać pomoc trzeba spełniać określone przepisami warunki i dostarczyć wymagane dokumenty;
 • Praca z  uczniami, którzy sprawiają problemy wychowawcze, mają trudności w nauce;
 • Interwencje w  sytuacjach konfliktowych w klasie lub grupie koleżeńskiej; organizacja zajęć integracyjnych i  profilaktycznych samodzielnie i z pomocą fachowców z zewnątrz.
 • Prowadzenie zajęć oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie tj. PPP, MOPS, Policja, TPD, PCK, Sądem dla Nieletnich
 • Orientacja zawodowa dla klas I-III gimnazjalnych.

Dekalog dla rodziców i wychowawców
1. Nic upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, - przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
6. Nie mów "zrobisz to, bo tak chcę" - Jeżeli musisz Czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.
8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.
9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
10. Staraj się być czasem adwokatem dziecka.

("Konwencja o prawach dziecka" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r.)
Rodzicu pamiętaj!
1. Kochaj, ale wymagaj.
2. Okazuj dziecku swoje uczucia.
3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).
4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej.