PSP nr 8 w Brzegu

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych i kierowania postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.

  2. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

  3. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

  4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku zachorowań, urazów.

  5. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.

  6. Prowadzenie w klasach I-VI grupowej profilaktyki fluorkowej 6 x w roku w odstępach co 6 tygodni.

  7. Doradztwo dla Dyrektora Szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów.

  8. Przekazanie wykazu uczniów zakwalifikowanych na gimnastykę korekcyjną na podstawie orzeczeń lekarskich.

Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny 2 razy w tygodniu :

w poniedziałki i czwartki w godzianch: 8 00 – 14 30.

Czesława Marciniak