PSP nr 8 w Brzegu

 

Świetlica terapeutyczna „Promyczek” pracuje

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 - 16.30.

 

O świetlicy słów kilka…

Nauczyciele prowadzący zajęcia:

mgr Anna Pączek      

mgr Karolina Dubis

Opieka sprawowana nad uczniami…

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do PSP nr 8 w Brzegu, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Obecnie grupa liczy 15 osób.

W czasie zajęć świetlicowych przewidziany jest czas zarówno na odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji, jak i udział w atrakcyjnych zajęciach np. plastycznych, sportowych, bibliotecznych itp.

Każdy, kto korzysta ze świetlicy otrzymuje posiłek w formie kanapek, napojów bądź obiadu.

Celem świetlicy jest…

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między ludźmi,

- zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom,

- wdrażanie do pełnienia określonych ról społecznych,

- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

- eliminowanie zaburzeń zachowania,

- pomoc w odrabianiu zadań domowych,

- kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających,

- poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci na terenie szkoły i w środowisku pozaszkolnym,

- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,

- zapewnienie powodzenia szkolnego,

- organizowanie jednego posiłku dziennie i możliwość odpoczynku.

W ramach zajęć własnych i dowolnych świetlica organizuje:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- wycieczki krajoznawcze, kulturalne,

- zajęcia biblioteczne mające na celu promocję czytelnictwa,

- zajęcia artystyczne (umuzykalniające, techniczno- plastyczne),

- zajęcia sportowe, w zależności od pory roku: w plenerze, bądź na sali gimnastycznej (gra w piłkę nożną, siatkową, koszykową, zajęcia korekcyjno-relaksacyjne, aerobik oraz wiele innych gier i zabaw ruchowych),

- zajęcia socjoterapeutyczne, które uczą pewnych umiejętności społecznych przydatnych do budowania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich,

- zajęcia tematyczne np. spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Realizacja zajęć…

Rok szkolny 2016/2017 w naszej Świetlicy obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, imprez i zajęć. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

WRZESIEŃ – „Świetlicowy quiz o Kosmosie”. W quizie tym dzieci nie tylko miały okazję zaprezentować swoją wiedzę, ale także mogły dowiedzieć się wielu informacji.

PAŹDZIERNIK – „Palcem po mapie”. Uczniowie zdobywali wiadomości na temat mieszkańców krajów afrykańskich. Poznali kulturę oraz obyczaje ludzi zamieszkujących ten kontynent.

LISTOPAD –  „Na salonach – savoir vivre” Dzięki fragmentom książki Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton” uczniowie mogli dowiedzieć się,  jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach.

GRUDZIEŃ – „Kulkolandia”. Była moc, energia, dobra zabawa i świetna atmosfera. Tak w skrócie możnaby opisać pobyt wychowanków świetlicy terapeutycznej  „Promyczek” w sali zabaw „Kulki” przy ulicy Piastowskiej w Brzegu.

W grudniu wychowankowie świetlicy terapeutycznej poczuli świąteczny nastrój. Odbyła się uroczysta wigilia świetlicowa. Odświętnie ubrani, uśmiechnięci, wspólnie usiedliśmy do jednego stołu. Nie zabrakło świątecznych życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uczniowie otrzymali również przygotowane wcześniej paczki świąteczne.

STYCZEŃ – „Poznajmy się bliżej – nasze zainteresowania”. W styczniu uczniowie rozpoczęli prace nad prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi ich zainteresowań. Najmłodsi poznali program POWERPOINT, a starsi uczniowie doskonalili umiejętność korzystania z niego. Po kilku spotkaniach wszyscy mogli zaprezentować swoje prace.

LUTY - Wychowawcy świetlicy przypomnieli uczniom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu w trakcie ferii zimowych oraz bezpieczeństwa na drodze. Ponadto uczniowie wykonali kartki walentynkowe dla najbliższych i przyjaciół.

MARZEC – „Palcem po mapie”. Uczniowie poznali kolejny kontynent. Tym razem zdobywali wiadomości na temat Azji. Dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat życia mieszkańców różnych krajów azjatyckich.

KWIECIEŃ – Z okazji Świąt Wielkiej Nocy uczniowie wykonali świąteczne stroiki oraz przyozdobili jajka. Przypomnieliśmy sobie, czym różni się pisanka od kraszanki oraz poznaliśmy wielkanocne obyczaje innych regionów Polski. Z okazji Świąt uczniowie otrzymali słodki poczęstunek. Odwiedziliśmy także z wielkanocnym kogucikiem burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka oraz pracowników Urzędu Miasta.

MAJ – Uczniowie uczestniczyli  w wycieczce na stanicę WOPR w Brzegu. Wycieczka miała charakter warsztatów edukacyjnych, podczas których odbyły się pokazy z zakresu ratownictwa wodnego. Nasi podopieczni mogli opanować podstawy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  uczestniczyć w pokazie sprzętu ratowniczego. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki łodzią motorową pod czujnym okiem ratowników WOPR-u oraz zajęcia z psem ratowniczym „Luna”, który emanował sympatią i ciepłem wobec każdej osoby. 

Poza tym dzieci chętnie brały udział w przeróżnych konkursach, m.in. „Moje dane – bezpieczne dane”, „Nie pal przy mnie”, „Prawa dziecka” oraz innych konkursach szkolnych.

U nas codziennie wiele się dzieje! Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, na których poznają różne techniki; muzycznych, podczas których grają na instrumentach i śpiewają piosenki. Odbywają się również cykliczne zajęcia sportowe oraz czytelnicze. Pierwsze rozwijają motorykę oraz sprawność, drugie pozwalają rozwinąć wyobraźnię i zainteresować czytelnictwem.

Świetlica jest wyposażona w wiele ciekawych gier planszowych i karcianych. Dzięki nim dzieci mogą doskonalić umiejętność współpracy w grupie oraz są wdrażane do przestrzegania reguł i zasad. Grają w gry parateatralne np. w „Kalambury”, gry matematyczne, do których można zaliczyć: „Uno” i „Zęby smoka”, gry rozwijające spostrzegawczość, czyli np. w „Zwierzaki cudaki” oraz w gry rozwijające wyobraźnię – np. w „Story Cubes”.

U nas nie ma czasu na nudę! Czas wspólnie spędzany jest pełen radości, nauki, wzajemnej troski i zabawy.

Przed nami kolejne ciekawe wyzwania i zadania…

 

dubis socjo 1

 

dubis socjo 2

 

dubis socjo 3