PSP nr 8 w Brzegu

 

Plan pracy świetlicy szkolnej - I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Wychowawca

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna
Nowakowska

11.30-16.30

10.00-14.00

14.00-15.00

6.30-14.00

8.00-10.30

11.30-15.30

10.30-16.30

Ewa
Szara

10.30-12.30

8.30-10.00

12.30-16.30

12.30-15.30

10.00 -13.30

6.30-9.30

9.30-10.30

Katarzyna
Waligóra

12.30-16.00

13.00-15.30

-----

6.30-10.00

12.30-13.30

12.30-16.00

Ewa
Chojnowska

------

6.30-8.30

13.00-15.00

14.30-16.30

13.00-14.00

Daria
Maryszczak

13.30-15.30

------

13.30-16.30

------

------

Małgorzata Łanocha

6.30-10.30

11.30-12.30

------

11.30-13.30

12.45-13.45

-----

 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Celem  ogólny świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe:         

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:                                                                        

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i opieki.

Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.

Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.

Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;

Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

Organizowanie nauki i właściwej pomocy, odrabianie zadań domowych.

Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego

Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Posiłki szkolneinformacje na bieżąco po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

Zapisy do świetlicy szkolnej  – informacje na bieżąco po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WRZESIEŃ

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Powrót z wakacji. Poznajemy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy.

 

I

Powitanie uczestników świetlicy. Zapoznanie
z regulaminem świetlicy, przypomnienie zasad BHP, oraz zasad poruszania się po terenie szkoły. Wspomnienia z wakacji. Praca z mapą – wspólne odszukiwanie wakacyjnych miejscowości
i zaznaczenie ich na mapie.

Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy. Prace organizacyjne i porządkowe
w świetlicy. Wspomnienia z wakacji  praca wykonana kredkami. Mój najlepszy wakacyjny dzień  – malowanie farbami.

Zabawy na powietrzu „Poznajemy się”.

Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolny.

Gry stolikowe: warcaby, quizy, domino, bierki itd. Rozwiązywanie zagadek, rebusów.

Śpiewanie piosenek poznanych na wypoczynku letnim-zabawy ze śpiewem. Nauka piosenki „Stokrotka”.

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły

 

II

Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – pogadanka. Grupowanie podstawowych znaków drogowych. Poznanie wiersza T. Śliwiaka pt.” Zielone światło”.

Rozwiązywanie zagadek
z książeczki „Bezpieczna droga do szkoły”.

Znak drogowy „przejście dla pieszych” – malowanie farbami plakatowymi. Samochód – wydzieranie z kolorowego papieru. Sygnalizacja świetlna – wycinanie.

Wykonanie plakatu „Telefony alarmowe”.

Poznajemy teren przyszkolny. Zabawy ruchowe

„Na skrzyżowaniu” , „Sygnalizacja świetlna”. Niebezpieczne zabawy – odgrywanie scenek.                Gry stolikowe. Rozwiązywanie  krzyżówek i rebusów na temat bezpieczeństwa.

Nauka piosenek pt. „Przepisowy ruch drogowy”, „Zostań moją przyjaciółką”.

 

Sprzątanie Świata- chrońmy naszą planetę Ziemię.

III

Planeta Ziemia, która cierpi z powodu zanieczyszczeń rozmowa kierowana. Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

Szanujmy lasy, jeziora, rzeki.

Czystość to zdrowie. Dlaczego ludzie śmiecą ? (burza mózgów)

Wykonanie plakatu pt.: ,,Sprzątamy las”

- praca w grupach.

Pojemniki do segregowania śmieci – praca plastyczna wykonana z kolorowego papieru.

Gry świetlicowe.

Zagadki o zwierzętach i quizy.

Udział w akcji sprzątanie świata. 

Nauka piosenki pt.: 

„Znowu do szkoły” oraz „Szkoła już nas woła”.

 

Złota Polska Jesień.

 

 

 

 

 

 

 

Kultura życia codziennego.

 

IV

Jesienne zmiany pogody – burza mózgów.

Segregowanie darów jesieni – klasyfikacja według wielkości, smaku.  Pogadanka nt. owoce i warzywa to źródło witamin.  Czytanie wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy.

 Dlaczego warto być miłym
i uprzejmym  -pogadanka. Zwroty i gesty grzecznościowe.

Uczymy się rozpoznawać różne emocje. Zajęcia z elementami biblioterapii
z wykorzystaniem opowiadania Ireny Landau pt. „Jaś i zaczarowany przyjaciel”.

Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji.

Leśne ludziki – odbijanki
z liści.

Wydzieranka z papieru kolorowego „Jesienny las”.

Wykonanie zwierząt i ludzików z kasztanów i żołędzi.

Obserwacja

zmian zachodzących

w przyrodzie. Dlaczego zwierzęta robią zapasy na zimę? Zabawa ruchowa wiewiórki do dziupli.

Wdrażanie do wspólnej zabawy w grupach – wieże z klocków oraz gry.

Zabawy na boisku szkolnym
i spacerze.

Kapelusze uczuć – pantomimiczne przedstawianie uczuć i sytuacji.

Nauka piosenki pt.:

„Ogórek”, „Gdy idziemy do szkoły” na melodię słowacką wraz z zabawami ruchowymi.

PAŹDZIERNIK

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Dzień drzewa

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności obcowania z przyrodą oraz

wyrabianie szacunku do natury.

Do czego potrzebny jest nam las i dlaczego powinniśmy go chronić. Zbieramy grzyby, dlaczego grzyby mogą być niebezpieczne, podział na gatunki jadalne i trujące.

Zajęcia z elementami biblioterapii wykorzystanie opowiadania I.Landau pt.  „Lenka i magiczne drzewo”.

Nazywanie drzew i segregowanie liści.

Jesienne drzewo – wydzieranka z zebranych na spacerze liści.

Praca plastyczna – Pani Jesień – kolaż z różnych materiałów.

Kosz z grzybami – wycinanki.

Gry stolikowe, gra planszowa „Zbieramy grzyby”.

Zabawy sportowe na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Obserwacja drzew oraz kształtów oraz barwy liści podczas spaceru.

Krzyżówki i rebusy nt grzybów.

Słuchanie utworu Vivaldiego Jesień.

Nauka piosenki: „Pani Jesień” wraz ze wspólnym tańcem.

Tydzień opieki nad zwierzętami.

 

II

Wierny przyjaciel pies – pogadanka.

Czytanie fragmentów książeczki R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.

Jak możemy pomóc zwierzętom – zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi. Scenki sytuacyjne – dbam o swojego czworonożnego przyjaciela

Moje zwierzątko- rysowanki, wydzieranka, lepienie z plasteliny.

Origami- pieski, kotki, żabki.

Zgaduj-zgadula o tematyce- zwierzęta.

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Zabawa pt. „Woda, ziemia, powietrze”, wyścigi rzędów.

Słuchanie piosenek o tematyce zwierzęcej np. „Kundel Bury”, „Dziadek fajną farmę miał”.

Słuchowisko rozpoznawanie odgłosów zwierząt.

Kto pracuje w szkole?

 

 

III

Zapoznanie dzieci ze

znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.

Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych pracowników szkoły.

Ciche i głośne czytanie rymowanek.

Pomoc koleżeńska w nauce i odrabianiu zadań.

Zakładki do książek – z wykorzystaniem wycinanek
i dziurkaczy.

Portret mojej pani – malowanie farbami.

Wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły – praca kwiatek z kółek.

Zabawy ruchowe na powietrzu. Zabawy w kole – „Chodzi lisek”, „Jedzie pociąg”, „Zmieni miejsce”.

Konkurs w odbijaniu balonem

Gry świetlicowe.

Zagadki, rebusy, krzyżówki.

Zabawy ze śpiewem. Wspólne pląsy przy muzyce
z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 

 

Moje hobby

IV

Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego. Nasze kolekcje i pamiątki.

Pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych. Porządkowanie wyrazów
w kolejności alfabetycznej.

Kalkowanie motywów kwiatowych.

Rysowanie moje hobby – odgadywanie zainteresowań.

Składanie samolotów techniką orgiami.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zabawa - mikser, toster, pralka; zabawa -  do wody i na brzeg. Zagadki o rożnych zawodach zawodach.

Nauka piosenki „Fantazja”. Nauka tańca: Chocolate choco choco.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

V

Pogadanka na temat. Poszanowania miejsc pamięci, tradycja palenia zniczy. Artystyczne czytanie wiersza Zaduszki.

Co poprawić w moim zeszycie? – dyskusja, pomoc koleżeńska.

Rysunek akwarelą do wiersza Zaduszki. Malowanie łuny (mokre w mokrym). Malowanie świecą, zamalowywanie farbami.

Zabawy interakcyjne: „ „Co się zmieniło”, „Zmarznięte ręce”. Gry stolikowe.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku cz. 3, Jesień.

Wspólne śpiewanie znanych piosenek.

LISTOPAD

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Jesienią dbamy o zdrowie i swoją higienę osobistą

I

Kształtowanie nawyków higieny osobistej, właściwego otoczenia pracy i nauki. Znaczenie spożywania owoców i warzyw. Po co uprawiamy sport - burza mózgów. 

Rozmowa na temat hasła:

 „Żyjemy zdrowo i dbamy o swoje zdrowie.

Czytanie opowiadania:

 „O Jurku, którego bolał ząb”.

Jak dbać o czystość swojego ciała? – burza mózgów. Wyjaśnienie pojęć: higiena, poranna i wieczorna toaleta.

Oglądanie filmu edukacyjnego „Śnieżnobiały uśmiech”.

Ilustracja do wiersza „Przed lustrem” Ireny Suchorzewskiej.

Przywieszki przypominające o zasadach higieny.

Praca nt. w zdrowym ciele zdrowy duch – malowanie farbami.

Przybory do mycia zębów-  wydzieranka, naklejanka.

Jak dbam o swoje zdrowie jesienią?- rysowanie pastelami.

Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała.

Gry planszowe według uznania.

Spacery oraz zabawy  dotleniające organizm znaczenie ruchu na świeżym powietrzu.

Porządkowanie świetlicy.

Rebusy ortograficzne „u”, „ó”

Nauka piosenki „Szczotka, pasta, kubek…”.

Mój ulubiony zespół muzyczny – słuchanie piosenek wybranych przez uczniów.

 

Moja mała i duża Ojczyzna

II

Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna, symbole i barwy narodowe. Kształcenie postaw patriotycznych. Praca z mapą  Polski- odszukanie  Warszawy oraz poprzednich stolic Krakowa i Gniezna oraz  najdłuższej rzeki – Wisły.

Głośne czytanie przez dzieci wierszy patriotycznych. Legenda o powstaniu państwa polskiego pt. Czech, Lech i Rus”.

Odwzorowywanie – konturu mapy Polski- szablon. Zaznaczenie Wisły, stolicy, oraz większych miast. Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna- technika dowolna. Symbole narodowe – kolorowe kredki, plastelina.

Brzeg – moja mała ojczyzna, moje miasto częścią Polski

Konkurs plastyczny: „Moja mała i duża ojczyzna”.

Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto?

(prezentowanie widokówek z różnych stron naszego kraju).

Gry planszowe, układanie puzzli.

Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego”
i rozpoznanie utworu. Nauka pieśni patriotycznych
i harcerskich np. „Rota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „W moim ogródecku”.

 

Baśnie różnych narodów świata

 

III

Rozbudzanie zamiłowania obcowania z książką. Jak należy dbać o książki – rozmowa kierowana.

Rozwijanie zainteresowania kulturą innych narodów.

Czytanie wybranych baśni Andersena, Puszkina oraz braci Grimm.

Wykonywanie ilustracji do wybranej baśni – technika dowolna.

Malowanie farbami ulubionych postaci z poznanych bajek. Projektowanie okładki ulubionej baśni – technika dowolna.

Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater). Konkurs – łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie baśni i opowiadań przy muzyce wyciszającej.

Andrzejkowe zwyczaje

IV

Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych
i katarzynkowych – różnice
i podobieństwa. Uświadomienie dzieciom że wróżba jest tylko formą zabawy i nie należy traktować jej poważnie. Umacnianie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną zabawę.

Przygotowanie materiałów do wróżb. Wycinanie konturów czarnych kotów, kolorowych kluczy oraz kapeluszy .

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Gry stolikowe – różne. Krzyżówki i zagadki o jesieni.

Zabawa andrzejkowa z wróżbami. Tańce, śpiewy, taniec Chocolate choco choco.

GRUDZIEŃ

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Grudniowe tradycje:

Barbórka

Święty Mikołaj

I

Skarby spod ziemi – rozmowa kierowana. Znaczenie węgla i jego pochodzenie oraz występowanie.

Ciężka praca górnika.

Podarunki dla najbliższych – tradycja prezentów św. Mikołaja. Kim był Św. Mikołaj?

Pisanie listu  oraz czytanie baśni o św. Mikołaju.

Malowanie węglem – W kopalni.

Wykonanie postaci św. Mikołaja – praca plastyczna wykonana przy pomocy farb plakatowych.

Worek z prezentami praca wykonana dowolną techniką.

Szukamy oznak zimy – wyjście na boisko szkolne.

Zabawa relaksacyjna „Masaż”.

Zabawy dramowe : przenoszę worek z prezentami, sporty zimowe :jazda na nartach, na łyżwach., skoki narciarskie.

Nauka piosenki Jedzie Mikołaj.

 

Wkrótce zima

II

Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – rozmowa kierowana. Zmiany w przyrodzie opadły liście, krótkie i chłodne dni.

Dlaczego gromadzimy zapasy na zimę - bajka pt. Mrówka i konik polny”.                      Które ptaki odleciały na zimę , a które z nami pozostały.. „Ptasie radio” J. Tuwima – naśladowanie głosów ptaków.

Pomoc w odrabianiu zadań. Sprawnie liczę – ciekawe ćwiczenia matematyczne.

Praca plastyczna – Domek dla ptaszków.

Bałwanek ze sznurka, włóczki.

Zwierzęta zimą – kredki woskowe, pastele i drewniane.

Zabawy ruchowe naśladujące zwierzęta. Gry planszowe według uznania. Kolorowanki  i puzzle o tematyce zimowej. Krzyżówki i rebusy o tematyce zimowej.

Słuchanie utworu Vivaldiego Zima. Zabawy przy muzyce

Zielony Gość w świetlicy

III

Czytanie legendy o pochodzeniu choinki.

Utrwalenie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Wzbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami. Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików.

Choinka- wyklejanie z kół.

Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek. Origami – choinki.

Wykonywanie ozdób choinkowych.

Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych.

słuchanie kolęd i pastorałek

Gry planszowe, czytanie artykułów. Zabawy integracyjne w kole.

Nauka piosenki „Zielony gość”, „Choinka piękna jak las”, „Strojnisia choinka”

Święta Bożego Narodzenia

IV

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych; analiza porównawcza Świąt Bożego Narodzenia z Wielkanocą – praca w grupach, wypisywanie różnic

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na śniegu i lodzie, w czasie ferii świątecznych.

Pomoc w przedświątecznych porządkach – rysunek kredkami świecowymi.

Wyklejanie witraży bożonarodzeniowych. Wykonanie ozdób świątecznych i kanawałowych

Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów. Gry planszowe. Kalambury - prace przedświąteczne np. sprzątam, piorę, gotuję…

Słuchanie kolęd i nauka wybranej przez dzieci kolędy.

STYCZEŃ

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Witamy Nowy Rok

I

Z radością w nowy rok. Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na nowy rok – praca w grupach. Zapoznanie z wierszem Dwunastu braci J Kirsta

Matematyczne łamigłówki.

Wykonanie ilustracji do wiersza. Wykonanie kalendarza na rok 2018 (praca w zespołach).

Cały świat w bieli – wykorzystanie resztek materiałów, tapety, waty.

Zabawy na powietrzu – budowa igloo , lepienie bałwana, rzuty śnieżkami.

Gry i zabawy stolikowe.

Zabawy „Taniec na stojąco”, „Pingwin”.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku, cz. 4, Zima. Wspólne słuchanie

i śpiewanie piosenki pt. „ Niosę radość dla każdego z Was”.

 

Bal karnawałowy

 

II

Układanie krzyżówek słownych (scrabble).

Omówienie wiersza D. Gellner Karnawał.

Bale karnawałowe – kiedyś i dziś – rozmowa kierowana.

Zagadki pantomimiczne „Kim będę na balu”.

Wykonanie z krepy, tekturki i bibuły kotylionów. Zaprojektowanie strojów karnawałowych.

Maski karnawałowe– kolorowy papier.

Gra dydaktyczna – wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter.

Zabawy z balonami.

Tańce i pląsy podczas balu karnawałowego.

Zabawy ruchowe przy muzyce np. „Dwóm tańczyć się zachciało” Słuchanie ulubionej muzyki dzieci.

Dzień Babci i Dziadka

 

III

Rodzice naszych rodziców – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci.

Za co kochamy nasze babcie
i dziadków – wypowiedzi dzieci.  Zwrócenie dzieciom uwagi, że osobom starszym należny jest szacunek – rozmowa kierowana. Zapisywanie najciekawszych wypowiedzi na dużym sercu. Czytanie opowiadania Ireny Landau „Babcia też człowiek”

Rysowanie portretów dziadków – technika dowolna.

Kwiaty dla babci – wyklejanka.

Wykonanie laurki dla dziadków w formie serca.

Gry drużynowe w sali gimnastycznej. Zabawa okręt. Gry stolikowe. Kolorowanki.

Oglądnie albumów rodzinnych.

Nauka piosenki pt.

„U babci jest słodko”’ „Kiedy babacia była mała”, „Nasi kochani Babaci i Dziadek”.

LUTY

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

 

Agresji mówimy STOP

 

Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się rozpoznawać różne uczucia
i emocje. Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci. Zajęcia z elementami biblioterapii z wykorzystaniem bajki pt. „ Żyrafa i jej niezwykła szyja” Agnieszki Łaby"

Plansza uczuć – przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach.

Zima – praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów.

Wykonanie ilustracji do bajki o żyrafie.

Zabawy w grupach – wdrażanie do zgodnej zabawy.

Układamy rymowanki do imion.

„Kapelusz pełen uczuć” – pantomimiczne przedstawienie uczuć i sytuacji.

Rytmiczny głuchy telefon, Zabawy przy muzyce „Krzesło”, „Co to za piosenka?”.

 

Nasza miasto Brzeg

I

Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej Brzegu
i okolic.

Czytanie ciekawostek o Brzegu. Oglądanie folderu i mapy.

Konkurs „Czy znasz swoje rodzinne miasto”.

Kolorowanie herbu Brzegu. Najciekawszy zabytek naszej okolicy – malowanie farbami. Wykonanie ilustracji do wspólnego albumu „Brzeg nasze miasto”.

Zabawy i gry z mocowaniem. Wyścigi rzędów. Gry stolikowe – różne.

Nauka pląsów „Rym  cym, cym”, „Jedzie pociąg z daleka przez różne strony świata”.

 

Bezpieczna zima

 

II

Rozmowa z dziećmi na temat ulubionych zabaw zimowych. Zgadnij o jaki sport chodzi? – kalambury.

Dobre rady i przestrogi na Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym korzystaniu z uroków zimy – pogadanka.

Utrwalenie wyrazów z „rz”.

Praca plastyczna –  Sporty zimowe – kolaż.

Wykonywanie plakatu technicznego –malowanie

farbami. „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – technika dowolna.

Na sankach, na łyżwach, nartach, na rowerze itp;-

wydzieranka.

Gry planszowe, zabawy ruchowe, wspólne układanie klocków, puzzli. Wyjście do parku – tropienie i rozpoznawanie śladów zwierząt.

Słuchanie ulubionej muzyki przez dzieci. Śpiewanie utworu pt.: „Zima, zima zima, pada śnieg”
z wykorzystaniem grzechotek”.

 

Zwierzęta zimą

IV

Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie – rozmowa kierowana. Czym odżywiają się zwierzęta leśne ? Które zwierzęta zasypiają w sen zimowy?

Karmnik dla ptaków – praca  plastyczna wykonana farbami.

Mieszkańcy lasu – praca wykonana kredkami.

Kalambury – rozpoznawanie różnych zwierząt. Kolorowanki tematyczne.

Słuchanie wierszy Jana Brzechwy o zwierzętach.

                     

MARZEC

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Święto wszystkich kobiet

I

Rozmowa na temat ustanowienia tego święta i powodów jego obchodzenia – pogadanka.

Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana. Rebusy i krzyżówki tematyczne. Sylwetki słynnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion – praca w grupach. Czy znasz tabliczkę mnożenia – konkurs.

Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji kwiatowej
z bibuły.

Tulipany – orgiami.

Kwiaty dla pań – wycinaka

z paseczków ,witraż.

Gry planszowe. Gry ruchowe.

Zabawa integracyjna pt. Podaję ci ciężki worek, drogocenny kubek, małego kotka itp.

Zabawy ruchowe przy muzyce. Nauka piosenki pt. „Miała baba koguta”, „Ta Dorotka”.

 

Legendy i podania ludowe

II

Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (ludowych) z pokolenia na pokolenie. Poznanie legend; O smoku wawelskim, Królu Kraku i szewczyku Skubie, O Bazyliszku. Przysłowia ludowe – interpretacja znaczeń.

Wykonanie ilustracji do jednej
z legend.

Wycinanie z kolorowego papieru serwetek -„Polska wycinanka ludowa”.

Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.

Śpiewanie i wspólny taniec przy muzyce ludowej np. ”Czerwone jagody”, „W moim ogórdecku”, „Lipka”.

Zbliża się wiosna

III

Wzbudzenie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje otaczającej przyrody – spacer po okolicy.

Głośne czytanie wierszy z podziałem na role J. Brzechwy „Przyjście wiosny”. W marcu jak w garncu luźne wypowiedzi dzieci. Cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca w grupach.

Przebiśnieg, krokusy, sasanki – malowanie farbami, wydzieranki.

Wiosenne kwiaty z bibuły.

Wiosna w  świetlicy – kolorowe motyle, biedronki ,ptaszki. Projektowanie ogrodu – lepienie z plasteliny warzyw
i kwiatów.

Papieroplastyka – Bocian.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym  z wykorzystaniem piłki: zbijany, rzuty do kosz, kozłowanie. Gry planszowe

Słuchanie piosenek o wiośnie: „Wiosna, ach to ty”, „Idzie idzie wiosna”.

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych

IV

Zwrócenie uwagi na polskie tradycje i obrzędy związane ze świętami wielkanocnymi. Zaznajomienie z tradycjami innych kultur i narodów.

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt wielkanocnych. Poprawne budowanie zdań. Zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje kultywowane w domach rodzinnych dzieci.

Zając z podarunkiem. Palma wielkanocna – praca przestrzenna.

Koszyk wielkanocny  - praca z wycinanek.

Zabawy zręcznościowe. Kolorowanki o tematyce wielkanocnej.

Gry planszowe.

Nauka piosenki „Pisanki”, „Hip hop hurra!”, „Na drugi brzeg”

 

Zwyczaje wielkanocne

V

Święconka, śmigus – dyngus, pisanki – dyskusja na temat kultywowania tradycji w naszych domach. „Jak spędzamy święta wielkanocne”. Dzielenie się wspomnieniami z lat ubiegłych– swobodne wypowiedzi dzieci.

Pisanki – kraszanki – samodzielnie przygotowujemy świąteczny koszyk.

Rysowanie – malowanie na temat „Stół Wielkanocny”. „Śmigus – dyngus” – technika łączona: kredki + kolorowy papier.

Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej i odprężającej. Śpiewanie piosenek wielkanocnych.

             

KWIECIEŃ

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Nadchodzi wiosna

I

Jak spędziliśmy Święta Wielkanocne? Dzielenie się wspomnieniami – swobodne wypowiedzi dzieci. Szukanie pierwszych oznak wiosny – obserwacja zmian w przyrodzie.

Dzień relaksu i spokoju – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi dzieci. Recepta na ciszę – wypisywanie przyczyn hałasu w świetlicy. Tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy – praca w grupach.

Idzie pani Wiosna piękna i radosna – praca plastyczna z wykorzystaniem kredek i wycinanek.

Kwiaty wiosenne wykonane
z bibuły.

Kolorowanie przygotowanych obrazków . gry planszowe, zabawy na spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.

Słuchanie ulubionej muzyki dla dzieci. Śpiewanie piosenek o wiośnie przy wykorzystaniu zabaw ruchowych.

Taniec chco choco chocolade.

Na ratunek Ziemi.

Urok kwitnących sadów

II

Dzień Ziemi – swobodne wypowiedzi dzieci na temat szacunku do naszej planety. Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi. Segregacja śmieci i odpadów – pogadanka.

Projektowanie i wykonanie plakatu – Ziemia – moja planeta.

Kwitnące drzewo – malujemy pastelami, kredkami.

Wiosna w sadzie - wydzieranka

Zabawy ruchowe, gry sprawnościowe na boisku szkolnym.

Zabawy przy muzyce. Piosenki pt.: „Wiła wianki”, „Rosną sobie kwiatki”, „Na raz, na dwa”.

Majowe święta

III

Upowszechnienie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju. Wzbogacenie słownictwa dzieci o terminy dotyczące historii świąt majowych.

Barwy majowe – wykonanie biało-czerwonych chorągiewek.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

Gry stolikowe.

Słuchanie pieśni patriotycznych i muzyki relaksacyjnej.

MAJ

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Światowy Dzień Książki

I

Książka dawniej i dziś – pogadanka burza mózgów, wypisywanie różnic – praca grupach. Twórcy literatury dla dzieci – J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka. Głośne czytanie wierszy i bajek. Jak powstaje książka czyli od karteczki do książeczki. Budowa książki.

Wizyta w bibliotece szkolnej. Rola bibliotekarza – rozmowa z panią bibliotekarką, wyjaśnienie zasad korzystania z księgozbioru.

Wykonie ilustracji do przeczytanej bajki lub wiersza.

Zaprojektowanie i wykonie zakładki do książki – technika dowolna.

Ulubiony bohater z książki – praca plastyczna.

Zabawy rzutne na boisku szkolnym. Zabawy ogólnorozwojowe.

Piosenki dziecięce. Wybrane piosenki z bajek filmowych np. : „Pszczołka Maja”, „Hakuna Matata”, „Miłość rośnie wśród nas”, „Ty druha we mnie masz”.

 

Kim chcę zostać? Poznajemy różne zawody

II

Zabawa dydaktyczna – połącz przedmiot z zawodem. Najciekawsze zawody – rozmowa z dziećmi. Czytanie książeczki Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”

Kim będę kiedy dorosnę – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci.

Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – praca plastyczna.

Kim będę kiedy dorosnę – rysunek kredkami.

Zabawa ruchowa przedstawiająca różne zawody w wykonaniu dzieci. Układanie klocków, puzzli.

Zagadki oraz krzyżówki dotyczące zawodów.

Loteria – dzieci losują różne zawody i opowiadają na czym polega dana profesja?

Zabawy przy muzyce.

Nauka piosenki” Spełniaj marzenia”.

Kolorowy tydzień
w świetlicy.

III

Znaczenie kolorów w naszym życiu. Jaki kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastój itp. rzeczy – pogadanka, rozmowa kierowana. Zajęcia biblioterapeutyczne „Bajka o Krzysiu”.

Mój ulubiony kolor – farby.

Łączenie kolorów – barwy zimne i ciepłe.

Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu min.: kolorki, chusta Klanza.

Nauka piosenki „Jaki dzień wesoły”. Pląsy przy wesołej muzyce ludowej.

Życzenia dla mamy i taty

IV

Podkreślenie ważnej roli mamy w rodzinie oraz pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych. Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

Mama – wyjątkowe słowo na świecie, wypowiedzi dzieci.

Czytanie wierszy poświęconych Dniu Matki i Taty.

Pisanie listów na temat: ”Kim jest dla mnie moja Mama?”

Pogłębianie więzi rodzinnych – wskazanie cech charakterystycznych mamy
i taty.

Portret mojej mamy, mojego taty – kompozycja z wyobraźni.

Upominek dla mamy – serduszko z masy solnej, lurka. Kwiaty dla taty – papieroplastyka.

Zabawy ogólnorozwojowe na boisku szkolnym.

Słuchanie piosenek związanych z mamą. Nauka piosenek na Dzień Mamy i Taty. Piosenki pt. „Moja mama jest kochana”, „Jesteś skarbem mym”.

CZERWIEC

 

CYKL TEMATYCZNY

 

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Międzynarodowy Dzień Dziecka

I

Wszystkie dzieci nasze są – rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości. Podkreślanie znaczenia przyjaźni międzynarodowej.Dzieci – ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Wypisywanie praw i obowiązków – praca w zespołach.

Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka – technika dowolna.

Dzieci z różnych stron świata – kompozycja z wyobraźni – pastele, kredki.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej – „Wszystkie dzieci nasze są”’ „W przyjaźni jest siła”.

Wędrujemy w świat z atlasem

II

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem.

Budzenie zainteresowań krajoznawczych .Wypowiedzi dzieci na temat zakątków naszego kraju –gdzie byłam        i co widziałam.Oglądanie albumów np. „Polskie krajobrazy” Wskazanie miejsc turystycznie atrakcyjnych w naszym kraju.

Odrysowywanie

konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc znanych i ważnych.

Malowanie najpiękniejszego

miejsca naszego miasta.

Wykonanie prac plastycznych pt. „W góry czy nad morze?”.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Realizowanie ruchem rytmicznych piosenek poznanych na zajęciach świetlicowych.

Witajcie wakacje

III

Giełda wakacyjnych pomysłów. Gdzie zamierzam spędzić wakacje – swobodne wypowiedzi dzieci.

Bezpieczne wakacje – pogadanka.

Świetlicowe wspomnienia – swobodne wypowiedzi dzieci.

Moje wakacje – własna wena twórcza dzieci.

Żegnaj szkoło na wesoło – technika dowolna.

Gry ogólnorozwojowe na boisku szkolnym.

Nauka piosenki „Niech żyją wakacje”. Wspólne pląsy, tańce Zabawa w karaoke.