PSP nr 8 w Brzegu

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Bydłowska

Zastępca Rady Rodziców: Agnieszka Sochanik 

Skarbnik: Agnieszka Kubiak

Sekretarz: Aleksandra Krężel

Członkowie: Justyna Derlatka, Marek Misztal, Krzysztof Kowalczyk

KALENDARZ SZKOLNY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

 W BRZEGU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Data

Temat spotkania

Odpowiedzialni

1.

4 września 2017

poniedziałek

9:15

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018.

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas pierwszych PSP 8.

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców, Radą Szkoły, Władzami Samorządowymi.

Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor,

Rada Rodziców, Wychowawcy klas trzecich PSP 8.

2.

13 września 2017

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.

Wybory przedstawicieli do Rad Oddziałowych.

Nauczyciele, wychowawcy klas.

3.

14 września 2017

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 PSP 8  i II-III gimnazjum z rodzicami

Wybory przedstawicieli do Rad Oddziałowych.

Nauczyciele, wychowawcy klas.

4.

19 września 2017

wtorek

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicami Rad Oddziałowych (aktualizacja regulaminu RR, opracowanie planu pracy oraz planu finansowego).

Dyrekcja Szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców.

5.

20 września 2017

środa

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna.

6.

13 października 2017

piątek

Dzień Edukacji Narodowej (akademia).

Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej PSP 8 godz. 10:00.

Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas pierwszych PSP 8, Klasy pierwsze PSP 8.

7.

07 listopada 2017

 wtorek

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców.

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

8.

08 listopada 2017

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.

Nauczyciele, wychowawcy klas 1-3.

9.

09 listopada 2017

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 PSP 8 i II-III gimnazjum z rodzicami.

Nauczyciele, wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny.

10.

01 grudnia 2017

piątek

Wystawienie proponowanych ocen za I półrocze roku szkolnego.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas.

11.

06 grudnia 2017

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.

Nauczyciele, wychowawcy klas 1-3.

12.

07 grudnia 2017

czwartek

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych z przedmiotów oraz zachowania. Informacja o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz zachowania.

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 PSP 8 i II-III gimnazjum z rodzicami.

Nauczyciele, wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny.

13.

20 grudnia 2017

środa

Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne Rady Pedagogicznej z Rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców.

14.

luty, marzec, maj 2018

Spotkanie Dyrekcji Szkoły i nauczycieli – wychowawców przyszłych klas pierwszych PSP 8 z rodzicami.

Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele klas 1-3 PSP 8.

15.

23 grudnia 2017  –

 1 stycznia 2018

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

16.

03.01.2018

środa

Termin wystawienia przez n-li półrocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

17.

09 stycznia 2018

wtorek

Spotkanie dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców.

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

18.

09 stycznia 2018

wtorek

Mistrzostwa Dwóch Pokoleń. godz. 11.00

Dyrekcja Szkoły, p. Z. Marciniak.

19.

10 stycznia 2018

środa

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów klas 1-3 i 4-7 PSP 8 oraz II – III gimnazjum za I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna.

20.

11 stycznia 2018

czwartek

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSP 8 i  klas 4-7 PSP 8 oraz II – III gimnazjum –  poinformowanie o uzyskanych ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.

Nauczyciele, wychowawcy klas.

21.

styczeń 2018

(po feriach)

Zabawa karnawałowa uczniów klas 1-3 PSP 8. Zaproszenie przyszłych uczniów klas pierwszych.

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas, Rada Rodziców

22.

15-28 stycznia 2018

FERIE ZIMOWE

 

23.

29 stycznia 2018

poniedziałek

II PÓŁROCZE

 

24.

31 stycznia 2018

środa

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, Zespoły Zadaniowe.

25.

27 lutego 2018

wtorek

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

26.

28 lutego 2018

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami

Nauczyciele, wychowawcy klas 1-3 PSP 8.

27.

01 marca 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 i II- III gimnazjum z rodzicami

Nauczyciele wychowawcy, n – le przedmiotów.

28.

29 marca - 03 kwietnia 2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

29.

10 kwietnia 2018

wtorek

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

30.

11 kwietnia 2018

 środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami

Nauczyciele, wychowawcy klas 1-3 PSP 8.

31.

12 kwietnia 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 i II- III gimnazjum z rodzicami

Nauczyciele wychowawcy, n – le przedmiotów.

32.

kwiecień 2018 – lipiec 2018

Rekrutacja przyszłych uczniów klas pierwszych PSP 8.

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy przyszłych klas pierwszych.

33.

Kwiecień 2018

YOU CAN SING – festiwal piosenki angielskiej.

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele języka angielskiego.

34.

18-20 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny uczniów klas III gimnazjum

Część humanistyczna

Część matematyczno – przyrodnicza

Język nowożytny – angielski

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 PSP 8, klas II gimnazjum

Dyrekcja Szkoły.

35.

11 maja 2018

piątek

Wystawianie ocen proponowanych na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z przedmiotów i zachowania.

Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

36.

16 maja 2018

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.

Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

37.

17 maja 2018

czwartek

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 4-7 PSP 8 oraz II – III gimnazjum – poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacji rocznej z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania oraz informacja o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz zachowania.

Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

38.

29 maja 2018

wtorek

XV Olimpiada Integracyjna.

Nauczyciele klas 1-3 PSP 8, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy świetlicy szkolnej.

39.

11 czerwca 2018

poniedziałek

Termin wystawienia przez n-li rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

40.

12 czerwca 2018

wtorek

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców.

Podsumowanie współpracy z RR w roku szkolnym 2017/2018.

Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

41.

18 czerwca 2018

poniedziałek

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej uczniów PSP 8 oraz gimnazjum.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna.

42.

20 czerwca 2018

środa

Uroczyste pożegnanie absolwentów klas trzecich gimnazjum (godz.16.30).

Wychowawcy klas trzecich PG 4.

43.

22 czerwca 2018

piątek

Uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Szkoły.

44.

25 czerwca –

31 sierpnia 2018

FERIE LETNIE

 

45.

Sierpień

 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna.

Opracowali: A.Barcewicz, T. Medyńska – Aporowicz, B. Pyrek, A. Strzecha – Ochocińska, A. Suflita, A. Wietrzyńska, K. Zamojski