PSP nr 8 w Brzegu

Kolejny sukces Ósemki w Łambinowicach

„Nie traćmy pamięci” – pod takim hasłem przewodnim już od 26 lat rokrocznie odbywa się w Łambinowicach Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej. Przedsięwzięcie zainicjowane przez opolskiego poetę, historyka, krytyka literackiego, Edmunda Borzemskiego, a współorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu objęte jest honorowym patronatem Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, a także Kuratora Oświaty – Michała Sieka.

Czytaj więcej: Kolejny sukces Ósemki w Łambinowicach

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS

W dniach 11 i 12 kwietnia uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty- OMNIBUS. Organizatorem badania było wydawnictwo MAC Edukacja.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła zakresu wiedzy z obszaru edukacji polonistycznej,  a druga zakresu wiedzy z obszaru edukacji matematycznej. Ten sposób badania dostarcza szkole informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Czytaj więcej: Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS